Hem arrow Järn och graviditet
Frågor och svar om järn och graviditet Skriv ut E-post
Skrivet av David Erlich   
2006-07-27
Här kan du läsa om de vanligaste frågorna om  järn och järnbrist under graviditeten.

Källhänvisning till svaren är:
Kostråd vid graviditet och amning
Livsmedelsverket

Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin
Studentlitteratur
Per Fernlund  
Göran Fex
Arne Hansen
Bengt Lundh


1. Varför säger barnmorskan att jag ska äta järn
fastän jag mår bra ?
I mitten av graviditeten börjar behovet av järn att öka. Därför rekommenderar barnmorskan järntabletter/kapslar från och med graviditetsvecka 20. Syftet är att tillföra järn till järndepåerna (järnförrådet i benmärgen) så att depåerna inte töms. Järndepåerna ska ligga på en bra nivå inför förlossningen.

2. Varför ska jag äta järn trots att jag har ett bra Hb ?
Det behövs järn för att bilda röda blodkroppar. Hb visar halten hemoglobin i blodet. Alltså de röda blodkropparnas syrebärande förmåga. Hb säger ingenting om järndepåerna i benmärgen. Järndepåerna är till för att se till att Hb är på en optimal nivå. Så länge det finns järn i depåerna kan ett ett optimalt Hb upprätthållas. När järndepåerna är tömda finns inte järn att bilda tillräckligt med röda blodkroppar och då först sjunker Hb. När Hb sjunker är depåerna tömda. Därför är det bra att förse järndepåerna med järn i tid så att de inte sjunker.
För att få veta hur stort järnförråd man har kan man ta ett blodprov och mäta S-Ferritin eller S-järn.

3.Är det farligt att inte äta järn även om man egentligern skulle behöva?
Att ha järnbrist (dvs sänkta järndepåer) är inte farligt för vare sig mamman eller barnet. Det är först när man har ett lågt Hb på under 70 som det är risk för barnet. Däremot kan järnbrist ge symptom i form av t. ex. uttalad trötthet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Har man ett bra järnförråd så klara man också en blödning i samband med förlossningen bättre.

4.Varför måste man äta så stora doser järn? Det kan väl räcka med ett multivitamin.
Det finns inget tillstånd som är så järnkrävande som en graviditet. Det järn som finns i multivitamin motsvarar en 10:del till en 20:del av ett järnläkemedel i verksam substans.Trots att man under graviditeten inte förlorar järn genom  menstruation så har man ett stort merbehov av  järn som är svårt att tillgodose  med kosttillskott  t.ex. multivitamin, Hemofer eller Blutsaft.

5.Varför är inte kroppen anpassad att klara en graviditet utan att behöva extra järn?
Kroppen är anpassad på så sätt att när vi har för lite järn i järnförrådet så tar vi upp mer järn från maten. Vid järnbrist ökar järnupptaget. Under en graviditet är det så mycket järn man måste få i sig att det är svårt att klara enbart genom att äta järnrik kost. Järnbrist och järnbristanemi i samband med graviditet har varit ett problem historiskt sett. Det är det fortfarande i utvecklingsländerna där järn i maten och som läkemedel är en bristvara.

6.Är det farligt att äta för mycket järn?
Järnets absorptionsområde är tolvfingertarmen. Upptaget av järn regleras efter det behov av järn vi har. Har vi fullt järnförråd blockeras upptaget av järn i tarmen. Det järn som blir kvar försvinner ut med avföringen.
Livsmedelsverket  rekommenderar järnmedicin till alla gravida  från och med vecka 20. Enligt undersökningar har 90 % av de gravida kvinnor i Sverige otillräckliga järnförråd för hela sin graviditet. Det innerbär att 10 % har tillräckliga järnförråd och i så fall äter järn i "onödan". Eftersom de ändå inte tar upp järn när de inte behöver finns ingen risk. Äter man järn under graviditetens 20 sista veckor är det en kort begränsad tid. Att slentrianmässigt fortsätta äta järnläkemedel under flera års tid är inget man rekommenderar. Det kan innebära risker då regleringen i tarmen slås ut och vi tar upp järn trots att vi har tillräckligt med järn i förrådet.
Det finns ingen anledning att äta järn om man inte har järnbrist.

Järnmedicin ska man äta om man har järnbrist, järnbristanemi eller i förebyggande syfte under graviditeten, för att undvika ett bristtillstånd, i samband med en förlossning.Senast uppdaterad ( 2006-09-19 )