Retrievette®

Retrievette används för att ta tag i spiralens trådar eller i en annan del av en intrauterin produkt för att ta ut den.

Beskrivning:

  • En konkav del med 3 skåror och en rundad spets
  • Ett handtag, i den nedre delen, för att underlätta handhavandet
  • Tillverkad av polyproylen. Latexfri, steriliserad med etylenoxid.

Klass 1 medicinsk tekniskt hjälpmedel i enlighet med ”Directive 93/42/EEC”.

Bruksanvisning

  1. Desinfektera cervix noggrant.
  2. Ta tag i cervix genom att använda en tång och för in Retrievette genom cervixkanalen upp till fundus.
  3. Rotera Retrievette 180° medurs och tryck den samtidigt försiktigt mot uterusväggen.
  4. Ta bort Retrievette och tryck samtidigt den konkava sidan mot uterusväggen. Tråden hakas fast i skårorna och dras ut genom cervix.
  5. Om det första försöket misslyckas, försök igen genom att rotera Retrievette 180° moturs istället.

Beställningsinformation
Art.nrBenämning
590Retrievette®
För engångsbruk. Levereras i förpackningar om 10 individuellt och sterilt förpackade enheter.

Slut i lager