Mizarra Medicals verksamhet förvärvas av Erol AB från den 1 mars 2020

Erol är också ett väl känt företag inom kvinnohälsa och har därför god förståelse för våra produkter och deras användning. Vi är övertygade om att Erol kommer att vara en fortsatt bra partner för våra kunder.

Mizarra Medical AB kommer att vara support och stöd vid övertagandet och flera månader framöver.

Verksamheten kommer att fortsätta med samma leveranssäkerhet och kvalitetsmässiga arbetssätt som vi på Mizarra Medical har.

Vi vill samtidigt tacka alla våra kunder och för många trevliga möten och kontakter. Ni har alltid förgyllt vår vardag med intressanta träffar och samtal.

Från den 1 mars 2020 görs beställningar hos Erol AB här på hemsidan, eller via mail kontakt@erol.se eller telefon 042-21 07 90, fax 042-21 07 91.