Retrieval®

Instrumentet används för att avlägsna spiraler där trådarna har gått av eller vandrat upp i uterus.

Instrumentet består av en distal del med jack på båda sidor och en knopp i toppen. Jackens utsida har en rundning för att minska risken för obehag och skada.

Inuti instrumentets yttersta del finns en ståltråd som går att böja till den form man önskar. Man böjer instrumentet innan man tar ut den ur den sterila förpackningen.

Handtaget är gröv för att ge bra grepp.

Instrumentet Retrieval är klassat som tekniskt hjälpmedel.

Bruksanvisning

  1. Desinficera cervix noggrant.
  2. Ta tag i cervix genom att använda en tång och för in Retrieval genom cervixkanalen upp till uterus.
  3. Rotera Retrieval 360° medurs.
  4. Spiralens trådar hakas då fast i jacken som finns på båda sidor och dra försiktigt ut instrumentet.

Beställningsinformation
Art.nrBenämning
595Retrieval®
För engångsbruk. Levereras i förpackningar om 10 individuellt och sterilt förpackade enheter.